Categoriearchief: Vragen

Ik behaalde mijn diploma voor 2014 en ging niet werken in de officina. Wat moet ik doen om toch in de officina te beginnen werken?

Indien je na het afstuderen niet onmiddellijk aan de slag gegaan bent in de officina, bestaat de kans dat je niet ingeschreven bent bij de Provinciale Geneeskundige Commissie.

Besluit je na enkele jaren in de industrie om toch in de officina te gaan werken? Dan heb je een visa nodig.
Een visa aanvragen kan bij de FOD Volksgezondheid, via visa@gezondheid.belgie.be, met vermelding van:

  • uw adres
  • een kopij van uw identiteitskaart (recto-verso)
  • een kopij van uw diploma. (met eventuele bijlagen)

Indien nodig neemt de FOD volksgezondheid contact op met de universiteit voor bijkomstige informatie. Je ontvangt de visa vervolgens via de post . De visa is geldig vanaf de datum van aanvraag.

Wil je aan de slag gaan als officina apotheker?
Lees hier alles over de stappen die u dient te ondernemen

Ik heb mijn studies beëindigd en begin te werken. Tot wanneer behoud ik mijn kinderbijslag?

Als je je studies beëindigt, blijven je ouders genieten van de kinderbijslag tot en met 30 september, op voorwaarde dat je in de periode juli-augustus-september niet meer dan 240 uur werkt, ongeacht onder welk soort contract je werkt (jobstudent, normaal arbeidscontract, …).

Als je volgend jaar een specialisatie volgt waarbij je niet vergoed wordt tijdens je opleiding (industrie, …), mag je zo veel werken als je wenst tijdens de maanden juli-augustus-september. Je ouders behouden van rechtswege hun kinderbijslag tot je 25 jaar oud bent. Let op: indien je werkt onder een studentencontract, dien je je aan de regels te houden. Indien je meer dan 475 uur werkt wordt het studentencontract automatisch omgezet naar een bediendencontract.

Welke barema’s zijn van toepassing op apothekers?

Op 1 september 2016 werden de barema’s geïndexeerd. Je vindt de barema’s die sinds die datum van toepassing zijn hier (PDF). Ter herinnering, het barema is het minimumloon (vóór de inhouding van 13,07 % RSZ-bijdrage werknemer) voor een werkweek van 38 uur. Je mag dus niet werken voor een salaris dat lager ligt dan dit barema.

Moet ik alle formaliteiten vervullen als ik in de zomer werk met een studentencontract en daarna een specialisatie volg?

Ja. Welk soort contract je ook hebt, je zal werken als APOTHEKER. Als apotheker werken is enkel toegelaten als je op reguliere wijze ingeschreven bent (Geneeskundige commissie, Orde, …). Bovendien, als je een specialisatie ziekenhuisapotheker of klinisch bioloog start, zal je tijdens je opleiding stages en wachtdiensten doen. Op dat moment werk je dus ook als apotheker. Kan je je inbeelden van wacht te zijn in een hospitaal met 800 bedden, zonder officieel gemachtigd te zijn als apotheker te werken? Om deze taak te vergemakkelijken, bieden wij je een maximum aan documenten aan. Mits een goede organisatie kan je je alles in één dag in orde maken.

Wat moet ik doen om erkend te worden als bandagist?

Om erkend te worden als bandagist moet je volgende stappen ondernemen:

Je verzendt naar het RIZIV (RIZIV – Dienst geneeskundige verzorging – Afdeling bandagisten – Tervurenlaan 211 – 1150 Brussel):

  • Een attest van de bandagist bij wie je 6 maanden stage gelopen hebt. (Hiervoor bestaat geen standaardformulier.)
  • Een verklaring op erewoord (PDF).

Na ontvangst zal je van het RIZIV je erkenning en je bandagistennummer ontvangen.

Toetreding tot de Conventie van bandagisten: Deze toetreding is pas mogelijk nadat het RIZIV je erkend heeft als bandagist. Samen met de brief met je erkenning, verstuurt het RIZIV de tekst van de Conventie, met inbegrip van de verklaring van toetreding.