Alle berichten van Esther van Dijk

Ik behaalde mijn diploma voor 2014 en ging niet werken in de officina. Wat moet ik doen om toch in de officina te beginnen werken?

Indien je na het afstuderen niet onmiddellijk aan de slag gegaan bent in de officina, bestaat de kans dat je niet ingeschreven bent bij de Provinciale Geneeskundige Commissie.

Besluit je na enkele jaren in de industrie om toch in de officina te gaan werken? Dan heb je een visa nodig.
Een visa aanvragen kan bij de FOD Volksgezondheid, via visa@gezondheid.belgie.be, met vermelding van:

  • uw adres
  • een kopij van uw identiteitskaart (recto-verso)
  • een kopij van uw diploma. (met eventuele bijlagen)

Indien nodig neemt de FOD volksgezondheid contact op met de universiteit voor bijkomstige informatie. Je ontvangt de visa vervolgens via de post . De visa is geldig vanaf de datum van aanvraag.

Wil je aan de slag gaan als officina apotheker?
Lees hier alles over de stappen die u dient te ondernemen

Ik heb mijn studies beëindigd en begin te werken. Tot wanneer behoud ik mijn kinderbijslag?

Als je je studies beëindigt, blijven je ouders genieten van de kinderbijslag tot en met 30 september, op voorwaarde dat je in de periode juli-augustus-september niet meer dan 240 uur werkt, ongeacht onder welk soort contract je werkt (jobstudent, normaal arbeidscontract, …).

Als je volgend jaar een specialisatie volgt waarbij je niet vergoed wordt tijdens je opleiding (industrie, …), mag je zo veel werken als je wenst tijdens de maanden juli-augustus-september. Je ouders behouden van rechtswege hun kinderbijslag tot je 25 jaar oud bent. Let op: indien je werkt onder een studentencontract, dien je je aan de regels te houden. Indien je meer dan 475 uur werkt wordt het studentencontract automatisch omgezet naar een bediendencontract.