Alle berichten van admin

Welke barema’s zijn van toepassing op apothekers?

Op 1 september 2016 werden de barema’s geïndexeerd. Je vindt de barema’s die sinds die datum van toepassing zijn hier (PDF). Ter herinnering, het barema is het minimumloon (vóór de inhouding van 13,07 % RSZ-bijdrage werknemer) voor een werkweek van 38 uur. Je mag dus niet werken voor een salaris dat lager ligt dan dit barema.

Moet ik alle formaliteiten vervullen als ik in de zomer werk met een studentencontract en daarna een specialisatie volg?

Ja. Welk soort contract je ook hebt, je zal werken als APOTHEKER. Als apotheker werken is enkel toegelaten als je op reguliere wijze ingeschreven bent (Geneeskundige commissie, Orde, …). Bovendien, als je een specialisatie ziekenhuisapotheker of klinisch bioloog start, zal je tijdens je opleiding stages en wachtdiensten doen. Op dat moment werk je dus ook als apotheker. Kan je je inbeelden van wacht te zijn in een hospitaal met 800 bedden, zonder officieel gemachtigd te zijn als apotheker te werken? Om deze taak te vergemakkelijken, bieden wij je een maximum aan documenten aan. Mits een goede organisatie kan je je alles in één dag in orde maken.

Wat moet ik doen om erkend te worden als bandagist?

Om erkend te worden als bandagist moet je volgende stappen ondernemen:

Je verzendt naar het RIZIV (RIZIV – Dienst geneeskundige verzorging – Afdeling bandagisten – Tervurenlaan 211 – 1150 Brussel):

  • Een attest van de bandagist bij wie je 6 maanden stage gelopen hebt. (Hiervoor bestaat geen standaardformulier.)
  • Een verklaring op erewoord (PDF).

Na ontvangst zal je van het RIZIV je erkenning en je bandagistennummer ontvangen.

Toetreding tot de Conventie van bandagisten: Deze toetreding is pas mogelijk nadat het RIZIV je erkend heeft als bandagist. Samen met de brief met je erkenning, verstuurt het RIZIV de tekst van de Conventie, met inbegrip van de verklaring van toetreding.